Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2012 Ders Müfredatı

Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2015 Ders Müfredatı

AKADEMİK KADROMUZ:

1) Öğr.Gör.Nebi KALIN

PROGRAMIN AMACI :

Bankacılık ve Sigortacılık alanıyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklerde, bilgi düzeyi yüksek, tüm Bankacılık ve Sigortacılık işlemlerini etkin bir biçimde yürütebilecek mesleki bilgiye ve insani iletişim becerilerine sahip, sektörde etkin olabilecek meslek elemanları yetiştirmektir.Bankacılık ve Sigortacılık alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, kalite kültürünü benimseyerek sürekli iyileştirme yolunda sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve müşteri memnuniyetini ilke edinerek çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip elemanlar yetiştirmek.
Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI

PÖA1: Bankalarda görev alırlar.

PÖA2: Sigortacılık alanında görev alırlar.

PÖA3: leasing, factoring firmaları, kamu kurumları, mali müşavirlik bürolarında görev alırlar.

PÖA4: denetim şirketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe ve finans departmanlarında, görev alırlar

BÖLÜM ÖZGÖREVLERİ

Finans sektörünün ihtiyacı olan ve özellikle bankacılık ve sigortacılık alanında: para piyasalarının işleyişi ve mevzuatı konusunda bilgi sahibi olan uzman ve orta düzeyde yönetici ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, daha güçlü ve kendine yeterli hale gelen sektörde temel ilke ve kavramlarına hâkim, yatırımcılara finansal ürün ve hizmetlerinin etkin şekilde danışmanlığını, denetimini ve pazarlamasını gerçekleştirebilecek elemanları yetiştirmektir.

Bankacılık ve Sigortacılık Programının Vizyonu

Mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği yüksek standartlara sahip, çağdaş, çevreci, yenilikçi, paylaşımcı, iş dünyasının tercih ettiği nitelikli elemanlar yetiştiren ve mensubu olmaktan gurur duyulan öncü bir eğitim kurumu olmak.

LİSANS OLANAKLARI:

Bankacılık ve Sigortacılık Aktüerya
Aktüerya Bilimleri
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Bankacılık ve Sigortacılık
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
İktisat
İşletme
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Sermaye Piyasası
Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
26 Kasım 2015, Perşembe 3796 kez görüntülendi