Misyon

Başmakçı Meslek Yüksekokulu’nun misyonu, Çağdaş eğitim-öğretim ilkelerine bağlı kalarak, araştırma ve faaliyetlerini uluslararası kalite standartları seviyesinde yürütmek, insan haklarına ve farklılıklara saygılı, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, öğrenmeyi ilke edinmiş toplumsal değerleri gözeten, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Başmakçı Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu, sürekli değişen toplumsal, kültürel, ekonomik ve teknolojik ihtiyaçları tespit edebilecek, bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yenilikçi bilimsel araştırma ve mesleki faaliyetleri yürütebilecek bireyler yetiştiren çağdaş bir eğitim kurumu olmaktır.

2024 Yılı Hedefleri

  1. Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek amacıyla Meslek Yüksekokulumuz bünyesindeki akademik personelin tamamının hizmet içi eğitime (eğiticilerin eğitimi) katılımının sağlanması (H.1.2.*).
  2. Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin kariyer gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 2024 yılı içerisinde panel, konferans, söyleşi v.b. toplamda en az 2 eğitsel faaliyetin gerçekleştirilmesi (H.1.4.*).
  3. Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla dış paydaşların katılımıyla en az 2 faaliyetin gerçekleştirilmesi (H.3.1.*).
  4. Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 2024 yılında, Öğretim Elemanı başına düşen yayın sayısını en az 1 olarak gerçekleştirmek ve toplamda en az 3 adet makale yayımlamak (H.2.1.*).
  5. Paydaşların memnuniyetinin sürekliliği ve paydaşların memnuniyet seviyelerinin 2023 yılı düzeyinde korunmasının sağlanması (H.3.3.*).

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı‘ndaki stratejik hedeflerini göstermektedir.

Hedeflere Yönelik Riskler (2024)

Hedeflere Yönelik Riskler (2023)

GEÇMİŞ YILLARA AİT HEDEFLERİN GERÇEKLEŞME SONUÇLARI:

2023 Yılı Hedefleri

2022 Yılı Hedefleri

 

12 Aralık 2020, Cumartesi 2109 kez görüntülendi