Misyon

Başmakçı Meslek Yüksekokulu’nun misyonu, Çağdaş eğitim-öğretim ilkelerine bağlı kalarak, araştırma ve faaliyetlerini uluslararası kalite standartları seviyesinde yürütmek, insan haklarına ve farklılıklara saygılı, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, öğrenmeyi ilke edinmiş toplumsal değerleri gözeten, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Başmakçı Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu, sürekli değişen toplumsal, kültürel, ekonomik ve teknolojik ihtiyaçları tespit edebilecek, bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yenilikçi bilimsel araştırma ve mesleki faaliyetleri yürütebilecek bireyler yetiştiren çağdaş bir eğitim kurumu olmaktır.

Hedefler

1)  2023 yılı sonuna kadar Yüksekokulumuz bünyesindeki öğrenci, akademisyen ve idari personel  memnuniyetini en az %10 artırmak ( H.3.3* )

2) İdari Personelin Hizmet İçi Eğitimlerinin her Akademik Dönem süresince sürdürülmesi   ( H.4.2.* )

3) Akademik Personelin Eğiticilerin Eğitimi Programı çerçevesinde her Akademik Dönem süresince sürdürülmesi ( H.1.2.* )

* Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Plan hedeflerini göstermektedir.

Hedeflere Yönelik Riskler

GEÇMİŞ YILLARA AİT HEDEFLERİN GERÇEKLEŞME SONUÇLARI:

2022 Yılı Hedefleri

 

12 Aralık 2020, Cumartesi 1865 kez görüntülendi