Yüksekokul Kurulu

Müdür    : Doç.Dr.Levent ÖZCAN

Müdür Yardımcısı : Öğr.Gör.Murat MERE

Müdür Yardımcısı: Öğr.Gör.Nebi KALIN

Dış Ticaret Böl.Başk.V.: Öğr.Gör. Murat MERE

Bankacılık ve Sigortacılık Böl.Başk.V.: Öğr.Gör. Nebi KALIN

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi 2

Uzaktan Eğitim Programı

Farabi Kordinatörlüğü

Erasmus Değişim Programı