Dış Ticaret Programı 2011 Ders Müfredatı

AKADEMİK KADROMUZ:

1) Dr. Öğr. Üyesi Murat MERE

2) Öğr. Gör. Pınar HAMİDİ

Alanı ile ilgili kavramları özümsemiş, küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği yoğun rekabet ortamında, var olan veya potansiyel dış pazarlara yönelen ülkemiz firmalarının dış ticaret hamlesine katkıda bulanabilecek, global düşünüp yerel uygulayabilecek, dış ticaret konularında uygulanabilir bilgi ve beceri ile donatılmış, çok uluslu ortamlarda faaliyet gösterebilecek dış ticaret ara elemanları yetiştirmektir. İşletmelerin amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini kavrayabilen, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip, bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ara elemanlar yetiştirmek.

PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI

PÖA1: Dış Ticaret alanında görev alırlar.

PÖA2: Bankaların Kambiyo bölümlerinde görev alırlar.

PÖA3: Sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak “Gümrük Müşavir Yardımcısı” ünvanı ile çalışabilirler.

BÖLÜM ÖZGÖREVLERİ

Rekabetin ulusal sınırları aşıp küresel ölçeğe yayıldığı günümüzde girişimciliği merkeze alan, dış ticaret işlemleri konusunda hizmet veren dış ticaret şirketlerinin ya da işletmelerin ithalat – ihracat departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, teorik altyapıya sahip, uygulamayı bilen ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, evrensel etik değerlere sahip dış ticaret elemanları yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Dış Ticaret Programının Vizyonu

Eğitim, öğretim kalitesi ve işbirlikleri ile ilk sıralarda tercih edilen, küresel toplum ve iş dünyasına katma değer sağlayan, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, lojistik, gümrük gibi dış ticaretle bağlantılı iş kollarında çalışacak meslek elemanı yetiştirerek iş dünyası tarafından kabul gören ve mensubu olmaktan onur duyulan bir bölüm olmaktır.

 LİSANS OLANAKLARI:

Dış Ticaret Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Bankacılık ve Sigortacılık
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
İktisat
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Sermaye Piyasası
Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Lojistik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

 

26 Kasım 2015, Perşembe 3397 kez görüntülendi