Yüksekokul Yönetim Kurulu

Yön.Kurul Başk.: Doç.Dr. Levent ÖZCAN

Yön.Kurul Üyesi: Yrd.Doç.DR.Hayrettin ERTAN

Yön.Kurul Üyesi: Yrd.Doç.Dr.Erdal ÜNSAL

Yön.Kurul Üyesi: Öğr.Gör. Murat MERE

Yön.Kurul Üyesi: Öğr.Gör.Nebi KALIN

Raportör: Y.O. Sekreteri Ramazan GÜRBÜZ

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi 2

Uzaktan Eğitim Programı

Farabi Kordinatörlüğü

Erasmus Değişim Programı