NOT : Sol taraftan bölüm seçerek bölüm bazlı filtreleme yapabilirsiniz.


Prof. Dr. Levent ÖZCAN

Müdür

:0272 218 3280
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Levent ÖZCAN

Başkan

:0272 218 3280
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Murat MERE

Müdür Yrd.
Dış Ti̇caret Bölümü

:0272 218 3282
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Nebi̇ KALIN

Müdür Yrd.
Fi̇nans-Bankacılık Ve Si̇gortacılık Bölümü

:0272 218 3281
:
:Akademik CV