COVID-19 pandemisi koşulları nedeniyle verilecek sınav haklarının yeniden değerlendirilmesi neticesinde; azami süresini dolduranlardan, başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında hiç almadığı veya devam koşulunu sağlamadığı dersler için de sınav haklarından yararlanabileceklerdir.

Daha önce ek sınav haklarından faydalanarak ek süre alan ya da 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilen öğrencilere, ek sınavlarda faydalandıkları derslerin dışında kalan dersler (hiç almadığı veya devam koşulunun sağlamadığı dersler) için aşağıda belirtilen takvim içerisinde başvurmaları halinde sınav hakkı verilecektir.

Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayan öğrenciler sınav haklarından faydalanamazlar.

Başvuru Dilekçe Örneği

11.10.2021 – 31.01.2022              Başvuruların alınması

07.02.2022 – 13.02.2022               Birinci ek sınavlar

21.02.2022 – 27.02.2022               İkinci ek sınavlar

09 Ekim 2021, Cumartesi 45 kez görüntülendi