2547 Sayılı Kanun’un 44.üncü maddesine istinaden hazırlanan ve 16.07.2018 tarih ve 2018/30 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları gereğince hazırlanan ek sınavlara ilişkin takvim aşağıda belirtilmiştir. Azami öğrenim süresini tamamlayan bu öğrenciler ekte bir örneği yer alan dilekçe ile başvurularını 13/09/2021 – 24/09/2021  tarihleri arasında yapmak zorundadırlar.

13.09.2021 – 24.09.2021 Başvuruların alınması
04.10.2021 – 10.10.2021 Birinci Ek Sınavlar
18.10.2021 – 24.10.2021 İkinci Ek Sınavlar

Azami Süre Başvuru Dilekçesi

29 Temmuz 2021, Perşembe 162 kez görüntülendi