2547 Sayılı Kanun’un 44.üncü maddesine istinaden hazırlanan ve 16.07.2018 tarih ve 2018/30 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları gereğince hazırlanan ek sınavlara ilişkin takvim aşağıda belirtilmiştir. Azami öğrenim süresini tamamlayan bu öğrenciler ekte bir örneği yer alan dilekçe ile başvurularını 24/08/2020 – 06/09/2020  tarihleri arasında yapmak zorundadırlar.

24.08.2020 – 06.09.2020 Başvuruların alınması
14.09.2020 – 19.09.2020 Birinci Ek Sınavlar
28.09.2020 – 03.10.2020 İkinci Ek Sınavlar

Azami Süre Başvuru Dilekçesi

20 Temmuz 2020, Pazartesi 101 kez görüntülendi