Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, eğitim-öğretim süreçlerinin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi için aldığı kararlar doğrultusunda, Üniversitemiz Senatosunun 24.03.2020 tarih ve 2020/12 sayılı kararı ile Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 27.03.2020 tarih ve 2020/140 sayılı kararı gereği;

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Yürütülen Derslerin, Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemi aracılığı ile yürütülmesi uygun görülerek derslerin ara sınav ve yıl sonu gibi sınavlarının akademik takvimdeki tarihleri güncellenmiştir.

Bu kapsamda, ara sınavlar, 11-17 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak olup Ara sınav haftasında derslere devam edilecektir.

Ara sınavlar “ödev” ya da “proje” şeklinde yapılacak olup “ödev” veya “proje”ler Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden, e-mail yoluyla veya denetlenebilir platformlar aracılığı ile toplanacak ve ara sınavların ortalamaya katkısı %30’u geçmeyecektir.

Yıl sonu ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılacaktır. Fakat şartlar iyileşmez ise on-line olarak yapılabilecektir.

10 Nisan 2020, Cuma 157 kez görüntülendi