2547 Sayılı Kanun’un 44. maddesinin (c) bendi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları uyarınca, en az 2015 yılında kayıt yaptıran ve azami sürelerini (4 yıl) tamamlayan Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerine, devam şartını sağlayarak başarısız olduğu tüm derslerden, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda 2 (iki) Ek sınav hakkı verilecektir.

Azami öğrenim süresini tamamlayan bu öğrenciler ekte bir örneği yer alan dilekçe ile başvurularını 08-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapmak zorundadırlar.

Belirtilen süre içerisinde başvurusunu yapmayan/yapamayan öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları uyarınca durumlarına uyan maddeye göre işlem yapılacaktır. Buna göre;

1- Devam şartını sağlayarak başarısız olduğu ders sayısı 5 ve altında olan öğrencilerimize 4 yarıyıl Ek Süre verilecektir.

2- Devam şartını sağlayarak başarısız ders sayısı 6 ve üzerinde olan öğrencilerimizin ise kayıtları azami öğrenim süresini tamamladıkları için silinecektir.

Azami Süre Başvuru Dilekçesi

04 Temmuz 2019, Perşembe 146 kez görüntülendi