Yaz Okulu Hakkında

          Üniversitemiz Senatosunun 02.02.2016 tarih ve 2016/47-b kararı gereği,  Üniversitemiz bünyesindeki eğitim birimlerimizde bütünleme sınavları yapıldığından, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrencilerimiz Yaz döneminde başka üniversiteden ders alamayacaktır. 

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi 2

Uzaktan Eğitim Programı

Farabi Kordinatörlüğü

Erasmus Değişim Programı