Staj Bilgileri

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

1– Staj başlama tarihi 19/06/2017 veya 17/07/2017 tarihleri arasında olup, başka bir tarih kabul edilmeyecektir. Stajınızı bu tarihlere göre düzenlemeniz gerekmektedir. Stajlar 30 işgünü olarak yapılacaktır.

2– Okul sitesinden 2 adet Staj Başvuru Formunu (Zorunlu Staj Evrağı)’nı indirin ve önce staj yapılacak işyerine imzalatın, kendiniz imzalayın.

3– Staj başvuru formunu (Zorunlu Staj Evrağı)’nı öncelikle öğrenci imzalayacak, sonra Bölüm Başkanınıza ve Meslek Yüksekokulu Sekreteri Ramazan GÜRBÜZ’e onaylatıp imzalattıktan sonra en geç 16.06.2017 tarihine kadar Tahakkuk personeli İsmail AŞKAR’ a teslim edilecektir. (Zorunlu Staj Evrağı)’nı belirtilen tarihlerde getirmeyen öğrencilerin staj girişleri yapılamayacaktır. Ayrıca, (Zorunlu Staj Evrağı)’nı teslim ettiğinizde ASLI’nı teslim etmeniz gerekmektedir. Faks yada Fotokopi kabul edilmeyecektir.

4- Staj Başvuru Formunda alt tarafta bulunan Sosyal Güvencem kısmına Ailenizden Anne ve Babanızın Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı, Bağkur’dan Sosyal Güvencesi var ise bu yer VAR olarak işaretlenecek, ailenizin sosyal güvencesi yok ise YOK olarak işaretlenecektir.

5- staj defterinizi Öğrenci İşleri Personeli Meral TEMEL’den satın alabilirsiniz. Staj defterine fotoğraf yapıştırıp ilgili yerleri doldurarak bölüm başkanına imzalatılıp işyeri yetkilisine teslim edilmelidir.         

6- Staj puantaj formlarını ay sonlarında ve staj bitiminde imzalatılıp okula gönderilmelidir.

7- Staj defterinin rapor bölümlerini doldurup imzalayın ve işyerindeki amirinize imzalatılmalıdır.

8- Staj başarı formu işyeri yetkililerince imzalanıp kaşelenerek kapalı zarf içerisinde staj defteri ile birlikte öğrenci işlerine teslim edilmelidir.

9- Staja başladığınızda herhangi bir nedenlerden dolayı yapamayacaksanız. Tahakkuk Memuru İsmail AŞKAR’a Dilekçe ile stajınızı yapamayacağınızı bildirmeniz gerekmektedir.

10- Staj bitiminde staj defterini bölüm başkanınıza imzalatılıp en geç 20 Eylül 2017 Tarihine kadar öğrenci işlerine elden teslim edilmelidir. (Postayla göndermeyiniz)

11– Stajlar Okul Yönetiminin uygun gördüğü tarihler dışında YAPILAMAZ.

BÖLÜM BAŞKANLARI

Öğr. Gör. Murat MERE                  : Dış Ticaret Bölüm Başkan Vekili 

                                                              (Dış Ticaret Programı öğrencileri için)

Öğr. Gör. Nebi KALIN                    : Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkan Vekili  

  (Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileri için)

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi 2

Uzaktan Eğitim Programı

Farabi Kordinatörlüğü

Erasmus Değişim Programı