İdari Personel

Ramazan Gürbüz 1

   Yüksekokul Sekreter V. Ramazan GÜRBÜZ

                   Dahili Tlf :111

       e-posta: rgurbuz@aku.edu.tr

     

20151201_132219

Satın Alma ve Tahakkuk Memuru: Halil ÇETİN

Dahili Tlf: 123

e-posta: halilcetin@aku.edu.tr

 

 

      Söz.Personel: Mesut AYDEMİR (Öğr.İşleri)

               Dahili Tlf :111

      e-posta: meraltemel@aku.edu.tr

 

Erkan bey2

              Hizmetli: Erkan BİRER

                 Dahili Tlf: 124

 

Hüseyin bey

             Güv.Gör.:Hüseyin GÜRÇAM    

                 Dahili Tlf: 117 

 

Ramazan bey

    Güv.Gör.:Ramazan GÖNÜLLÜ

           Dahili Tlf : 117

 

Hasan bey

        Güv.Gör.:Hasan TORUN

            Dahili Tlf: 117

 

Mehmet ali bey

      Güv.Gör.:Mehmet Ali YILDIZ

             Dahili Tlf: 117

 

 

 

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi 2

Uzaktan Eğitim Programı

Farabi Kordinatörlüğü

Erasmus Değişim Programı