İdari Personel

Ramazan Gürbüz 1

Yüksekokul Sekreteri Ramazan GÜRBÜZ

Dahili Tlf.: 111

IP Tlf. : 3283

e-posta: rgurbuz@aku.edu.tr

     

Satın Alma ve Tahakkuk Memuru: Halil ÇETİN

Dahili Tlf. : 123

IP Tlf. : 3285

e-posta: halilcetin@aku.edu.tr

 

Öğrenci İşleri : Ayşegül ÇINAR

Dahili Tlf :111

IP Tlf. : 3284

e-posta: acinar@aku.edu.tr

 

Erkan bey2

Hizmetli: Erkan BİRER

Dahili Tlf: 124

 

Hüseyin bey

Güv.Gör.:Hüseyin GÜRÇAM

 Dahili Tlf: 117

 

Ramazan bey

Güv.Gör.:Ramazan GÖNÜLLÜ

Dahili Tlf : 117

 

Hasan bey

Güv.Gör.:Hasan TORUN

Dahili Tlf: 117

 

Mehmet ali bey

Güv.Gör.:Mehmet Ali YILDIZ

Dahili Tlf: 117

 

 

 

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi 2

Uzaktan Eğitim Programı

Farabi Kordinatörlüğü

Erasmus Değişim Programı